Privātuma politika - GOODSTORE Skip to main content

Privātuma politika

PRIVĀTUMA POLITIKA

SIA “Goodman Group” Privātuma politika

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.1.    SIA “Goodman Group” (turpmāk – uzņēmums, mēs, goodstore.lv ) ir apņēmusies aizsargāt un ievērot Jūsu privātumu. Darām visu iespējamo, lai mūsu veiktā personas datu apstrāde atbilstu 2016. gada 27. aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes regulai (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula). 
1.2.    Jūsu personas datu pārzinis ir SIA “Goodman Group” , Reģ.Nr. 41503064521, adrese: Vidus iela 32, Daugavpils, LV-5401, e-pasts: info@goodstore.lv .
1.3.    Lūdzam rūpīgi izlasīt šo Privātuma politiku, lai saprastu, kādā nolūkā apkopojam un izmantojam Jūsu datus, kā arī, kā tos izmantosim.
1.4. Personas dati – Jūsu vārds, uzvārds, maksātāja adrese, piegādes adrese, dzīvesvietas adrese un kontaktinformācija (Jūsu e-pasta adrese, tālruņa numurs), dzimšanas datums, maksājuma informācija.

2. KĀ IZMANTOJAM JŪSU PERSONAS DATUS

2.1.  Sazinoties pasūtījuma iesniegšanas laikā pa Jūsu norādīto tālruņa numuru, kad pasūtat preci un ievadāt savus datus, bet neveicat apmaksu. Tas ir nepieciešams, lai varētu izmantot Jūsu norādīto tālruņa numuru ar mērķi sazināties ar Jums un palīdzēt pabeigt sākto apmaksas procesu un sniegt konsultācijas par jautājumiem, kas varētu būt radušies. Šādā veidā cenšamies saskaņā ar likumīgām mūsu interesēm sniegt kvalitatīvus, Jūsu vēlmēm atbilstošus pakalpojumus, nodrošinot Jums iespēju iegādāties Jums nepieciešamās preces. Jūs varat jebkurā brīdī izteikt nepiekrišanu par šādu Jūsu datu izmantošanu, sazinoties pa e-pastu: veikals@goodstore.lv vai sarunas ar mūsu darbinieku laikā.
2.2. Piegādājot Jūsu iegādātās preces uz Jūsu norādīto maksātāja un/vai piegādes adresi, sagatavojot pasūtījumu saņemšanai preču izsniegšanas vietā un izrakstot faktūrrēķinu. Tas ir nepieciešams, lai varētu izpildīt savas līgumsaistības pret Jums. Mums nebūs iespējas nosūtīt Jums vai nodrošināt iespēju saņemt pasūtītās preces, ja Jūs nenorādīsiet savu vārdu, uzvārdu, adresi un kontaktinformāciju.
2.3. Sūtot Jums informāciju par mūsu jaunajiem produktiem un pakalpojumiem pa e-pastu, ar SMS vai pa parasto pastu, zvanot uz Jūsu norādīto tālruņa numuru un sūtot aptaujas pakalpojumu kvalitātes novērtēšanai uz Jūsu norādīto e-pastu ar SMS ziņām vai lietojumprogrammā. Šo darbību mērķis ir nodrošināt Jūs ar visu jaunāko informāciju un uzlabot mūsu pakalpojumu kvalitāti. Šo informāciju sniedzam tikai ar Jūsu piekrišanu. Jūs varat jebkurā brīdi atsaukt savu piekrišanu šādu Jūsu datu izmantošanai, sazinoties pa e-pastu info@goodstore.lv vai izmantojot atsaukšanas saiti, kas pieejama Jums pa e-pastu ar SMS ziņām sūtītājā paziņojumā, vai sarunas ar mūsu darbinieku laikā.
2.4. Sūtot ar mūsu pakalpojumiem saistītās SMS, e-pastus vai paziņojumus lietojumprogrammā, piemēram, jaunāko informāciju par pasūtījumiem un aptaujas pakalpojumu kvalitātes novērtēšanai. Tas nepieciešams, lai varētu izpildīt savas līgumsaistības pret Jums (lai zinātu, ka pasūtītās preces tiks piegādātas).
2.5. Organizējot konkursus. Tas nepieciešams, lai varētu izpildīt savas līgumsaistības pret Jums; ja nevarēsim izmantot Jūsu datus, Jums nebūs iespējas piedalīties konkursā un laimēt. Balvu laimēšanas gadījumā personas datus apstrādājam, lai izpildītu mums piemērojamo tiesību aktu prasības.
2.6. Lai Jūs identificētu, kad iesniedzat pasūtījumu pa tālruni. Tas nepieciešams, lai varētu apstrādāt Jūsu pasūtījumu, kas iesniegts pa tālruni.
2.7. Par krāpniecības novēršanu un konstatēšanu. Tas nepieciešams, lai novērstu krāpšanu un konstatētu krāpšanas gadījumus, lai aizsargātu Jūs un info@goodstore.lv
2.8. Mums nepieciešams Jūsu dzimšanas datums, lai uzzinātu Jūsu īsto vecumu. Tas nepieciešams, lai nodrošinātu, ka mūsu interneta vietnē sniedzamos pakalpojumus izmanto tikai tādas personas, kas ir vecākas par 14 gadiem.
2.9. Maksājuma informācija, pieņemot un atmaksājot naudu. Tas ir nepieciešams, lai varētu izpildīt savas līgumsaistības pret Jums. Tas nepieciešams, lai novērstu krāpšanu un konstatētu krāpšanas gadījumus, lai aizsargātu Jūs un info@goodstore.lv
2.10. Mēs saglabājam Jūsu komunikācijas vēsturi ar mums. Sniedzot pakalpojumus un palīdzību, lai nodrošinātu vienādu un labas kvalitātes apkalpošanu un aizsargātu mūsu intereses. Tas nepieciešams, lai varētu izpildīt savas līgumsaistības pret Jums un lai būtu pierādījumi, ja rastos strīds par kalpojumu kvalitāti un/vai par Jūsu līgumsaistību izpildi. Arī lai nodrošinātu Jums augstākā līmeņa apkalpošanu.
2.11. Pirkuma un darbību vēsture, pārdodot Jums preces. Tas nepieciešams, lai varētu izpildīt savas līgumsaistības pret Jums (šim mērķim izmantojam tikai Jūsu pirkuma vēsturi). Mēs izmantojam pirkuma un darbību vēsturi, sniedzot pakalpojumus un palīdzību, kā arī kārtojot naudas atmaksas jautājumus. Tas nepieciešams, lai varētu izpildīt savas līgumsaistības pret Jums (šim mērķim izmantojam tikai Jūsu pirkuma vēsturi).
2.12. Mēs izmantojam Jūsu personas datus šajā Privātuma politikā norādītajiem mērķiem un gadījumos, kad jārealizē vai jāaizstāv juridiskās prasības. Šī iemesla dēļ Jūsu personas datus mēs apstrādājam, pamatojoties uz likumīgajām interesēm, lai aizsargātu un nodrošinātu savas, Jūsu un citu personu tiesības.
2.13. Jūsu personas datus arī varam apstrādāt, ja tas ir nepieciešams, lai izpildītu savas saistības vai aizsargātu Jūsu vai citas fiziskās personas vitāli svarīgās intereses.

3. KĀDUS PERSONAS DATUS NODODAM TREŠAJĀM PERSONĀM

3.1. Mēs vēlamies iegūt un saglabāt Jūsu uzticēšanos, tāpēc Jūsu personas datus atklāsim tikai būtiskos gadījumos.
3.2. Jūsu personas datus varam nodot tālāk tekstā norādīto kategoriju datu saņēmējiem:
3.2.1. Mēs varam nodot Jūsu personas datus saviem apdrošinātājiem un profesionāliem konsultantiem saistībā ar riska vadību, profesionālām konsultācijām vai ar mērķi celt, realizēt un aizstāvēt juridiskās prasības;
3.2.2. Ar preču pirkšanu saistītās finanšu operācijas interneta vietnē var apstrādāt mūsu maksāšanas pakalpojumu sniedzēji. Mūsu maksāšanas pakalpojumu sniedzējiem atklājam Jūsu finanšu operāciju datus tik lielā mērā, cik nepieciešams maksājuma operāciju veikšanai, naudas atmaksāšanai un sūdzību skatīšanai. Maksājumu apstrādi nodrošina maksājumu platforma makecommerce.lv, tāpēc mūsu uzņēmums maksājumu izpildei nepieciešamos personas datus nodod platformas īpašniekam Maksekeskus AS.
3.3. Mēs piesaistīsim tikai tos pakalpojumu sniedzējus, kuri ir ieviesuši/apņemas ieviest attiecīgus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, kas nodrošinās attiecīgu datu apstrādes drošības līmeni, kas atbilst fizisko personu, kuru dati tiks apstrādāti saskaņā ar datu apstrādes līgumu, tiesību un brīvību pārkāpšanas riskam, un šāda datu apstrāde atbildīs Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasībām.
3.4. Jūsu personas datus varam nodot ne tikai iepriekš norādītajos gadījumos, bet arī pildot savas juridiskās saistības, kā arī, ja rodas nepieciešamība aizsargāt Jūsu vai citu personu intereses. Tiešā mārketinga nolūkā personas datus ar Jūsu piekrišanu varam nodot mūsu partneriem, kuri sniedz mums mārketinga pakalpojumus.
3.5. Šajā nodaļā norādītie datu saņēmēji var atrasties arī ārpus Latvijas Republikas, Eiropas Savienības vai Eiropas ekonomiskās telpas robežām. Jūsu personas datus nodosim tikai tādām trešajām personām, kuras ievēro Vispārīgās datu aizsardzības regulā noteiktās prasības.

4. CIK ILGI GLABĀJAM JŪSU PERSONAS DATUS

4.1. Visos gadījumos Jūsu personas datus aizsargājam ne ilgāk, kā tas ir nepieciešams konkrētu mērķu sasniegšanai.

5. MĀRKETINGA PAZIŅOJUMI

5.1. Saņemot Jūsu piekrišanu, pa e-pastu, ar SMS, zvanot uz Jūsu norādīto tālruņa numuru, sniegsim Jums mārketinga paziņojumus, lai Jūs uzzinātu mūsu jaunumus un varētu iepazīties ar mūsu produktiem un tos atrast, tostarp aptaujas pakalpojumu kvalitātes novērtēšanai.
5.2. Jūs jebkurā brīdī varat atteikties no tiešā mārketinga paziņojumiem, kurus sūta goodstore.lv. To varat izdarīt:
5.2.1. sazinoties pa e-pastu: info@goodstore.lv vai izmantojot atsaukšanas saiti paziņojumā, kas nosūtīts Jums pa e-pastu, vai sarunas ar mūsu darbinieku laikā;
5.2.2. sazinoties ar mūsu ofisu.
5.3. Atsakoties no tiešā mārketinga paziņojumiem, mēs atjaunosim Jūsu personas datu apstrādes iestatījumus, lai tiešā mārketinga paziņojumi Jums vairs netiktu sniegti.
5.4. Atsakoties no tiešā mārketinga paziņojumiem, turpināsim Jums sniegt informāciju par Jūsu pasūtītajiem pakalpojumiem (piemēram, jaunāko informāciju par pasūtījumu).

6. JŪSU TIESĪBAS

6.1. Šajā Privātuma politikas nodaļā apskatītas datu aizsardzības tiesību aktos paredzētās Jūsu tiesības. Dažas tiesības aptver daudzus aspektus, tāpēc šajā Privātuma politikā apskatām tikai galvenos. Iesakām iepazīties ar attiecīgiem tiesību aktiem un uzraudzības iestāžu vadlīnijām, lai zinātu visu informāciju par šīm tiesībām.
6.2. Jums ir šādas ar personas datu aizsardzību saistītās tiesības:
6.2.1. tiesības saņemt informāciju par personas datu apstrādi;
6.2.2. tiesības iepazīties ar saviem personas datiem, kurus mēs uzglabājam;
6.2.3. tiesības pieprasīt labot Jūsu personas datus, kurus mēs glabājam (lielāko daļu no tiem varat labot, pieslēdzoties savam kontam);
6.2.4. tiesības lūgt mums dzēst Jūsu personas datus (“tiesības būt aizmirstam”);
6.2.5. tiesības ierobežot Jūsu personas datu apstrādi;
6.2.6. tiesības nepiekrist, lai tiktu apstrādāti Jūsu personas dati;
6.2.7. tiesības nepiekrist, lai Jūsu personas dati tiek apstrādāti tiešā mārketinga nolūkos;
6.2.8. tiesības uz datu pārnešanu;
6.2.9. tiesības atsaukt piekrišanu par Jūsu personas datu apstrādi;
6.2.10. tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei;
6.3. Ja vēlaties realizēt savas tiesības, vai gadījumā, kad rodas jautājumi par personas datu apstrādi vai tiesību realizēšanu, sazinieties ar mums pa e-pastu: info@goodstore.lv
6.4. Tiesības saņemt informāciju par personas datu apstrādi. Informāciju par Jūsu personas datu apstrādi sniedzam datu apkopošanas brīdī. To vienmēr varat atrast šajā Privātuma politikā vai saņemt, sazinieties pa e-pastu info@goodstore.lv
6.5. Tiesības iepazīties ar saviem personas datiem, kurus mēs apstrādājam. Jums ir tiesības saņemt no mums apstiprinājumu par to, vai apstrādājam Jūsu personas datus. Mums apstrādājot Jūsu personas datus, Jums ir tiesības iepazīties ar apstrādājamiem personas datiem un informāciju par to apstrādi, piemēram, ar personas datu apstrādes mērķi, ar personas datu kategorijām, ar personas datu saņēmējiem u. c. Mēs sniegsim Jums Jūsu personas datu kopiju. Jums ir tiesības saņemt savus personas datus sistematizētā, parasti izmantojamā un datorizēti nolasāmā formātā. Taču šīs tiesības nevarat izmantot tādos gadījumos, kad tās var negatīvi ietekmēt citu tiesības un brīvības.
6.6. Mums ir tiesības atteikties sniegt Jūsu apstrādājamos datus, ja tiesību aktos ir norādīti apstākļi, kuru gadījumā personas dati netiek sniegti.
6.7. Tiesības pieprasīt labot Jūsu personas datus, kurus mēs uzglabājam. Jums ir tiesības precizēt visus neprecīzos savus personas datus un, ņemot vērā apstrādes mērķus, papildināt visus nepilnīgos savus personas datus.
6.8. Tiesības dzēst Jūsu personas datus. Šīs tiesības var izmantot, ja: (i) personas dati vairs nav nepieciešami, lai tiktu sasniegti mērķi, kuriem tie tika vākti vai kā citādi apstrādāti; (ii) atsaucat savu piekrišanu un nav cita likumīga pamata datu apstrādei; (iii) nepiekrītat, ka personas dati tiktu apstrādāti, lai sasniegtu likumīgās mūsu vai trešās puses intereses; (iv) personas dati tiek apstrādāti tiešā mārketinga nolūkos, (v) personas dati tika apstrādāti nelikumīgi; (vi) personas datiem ir jābūt dzēstiem saskaņā ar mums piemērojamo tiesību aktu prasībām. Vēršam Jūsu uzmanību, ka dažos gadījumos šīs tiesības nevarēsiet izmantot piemērojamo izņēmumu dēļ. Šie izņēmumi ietver gadījumus, kad apstrādājamie personas dati ir nepieciešami, lai: (i) izmantotu vārda un informācijas brīvību; (ii) realizētu mūsu tiesiskās saistības; vai (iii) celtu, izpildīt vai aizstāvēt juridiskās prasības.
6.9. Tiesības ierobežot Jūsu datu apstrādi. Šīs tiesības var izmantot šādos gadījumos: (i) apstrīdat personas datu precizitāti; (ii) personas dati tiek apstrādāti nelikumīgi, taču Jūs nevēlaties, lai tie tiktu dzēsti; (iii) personas dati turpmāk nav nepieciešami mūsu datu apstrādes mērķiem, taču Jūs tos lūdzat saistībā ar juridisku prasību celšanu, izpildi vai aizstāvēšanu, vai (iv) Jūs nepiekrītat, ka tie tiek apstrādāti, pamatojoties uz likumīgām mūsu vai trešās puses interesēm, līdz tiks pārbaudīts Jūsu nepiekrišanas pamatojums. Ierobežojot personas datu apstrādi, mēs varam turpināt uzglabāt Jūsu personas datus, taču neturpināsim to apstrādi, izņemot: (i) ar Jūsu piekrišanu; (ii) saistībā ar juridisko prasību celšanu, izpildi un aizstāvēšanu; (iii) lai aizsargātu citu fizisko vai juridisko personu tiesības vai (iv) svarīgu publisku interešu dēļ.
6.10. Tiesības nepiekrist, lai tiktu apstrādāti Jūsu personas dati. Šīs tiesības varat izmantot jebkuriem mērķiem tādu iemeslu dēļ, kas ir saistīti ar Jūsu konkrēto situāciju, taču tikai tādā mērā, cik datus izmantojam saistībā ar mūsu vai trešās puses likumīgajām interesēm. Ja Jūs izsakāt nepiekrišanu, mēs neturpināsim personas datu apstrādi, izņemot gadījumus, kad varam pierādīt, ka dati tiek apstrādāti pārliecinošu likumīgu iemeslu dēļ, kas ir pārāki par Jūsu interesēm, tiesībām un brīvībām, vai lai celtu, realizētu un aizsargātu prasības un/vai juridiskās prasības.
6.11. Tiesības nepiekrist, ka Jūsu personas dati tiktu apstrādāti tiešā mārketinga nolūkos (ieskaitot profilēšanu tiešā mārketinga nolūkos). Ja Jūs tam nepiekrītat, mēs vairs neapstrādāsim Jūsu personas datus šajos nolūkos.
6.12. Tiesības uz datu pārnesamību Šīs tiesības varat realizēt tādos gadījumos, kad apstrādājamam Jūsu personas datus ar autorizētiem līdzekļiem (datoriem u. c.) un personas datu apstrādes juridiskais pamats ir:
6.12.1. Jūsu piekrišana, vai līguma izpilde vai darbības, kas veiktas saskaņā ar Jūsu lūgumu pirms līguma noslēgšanas.
6.13. Tiesības atsaukt piekrišanu par Jūsu personas datu apstrādi. Gadījumos, kad Jūsu personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir piekrišana, Jums ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu. Piekrišanas atsaukšana neietekmēs datu apstrādes likumību periodā, kas bija līdz atsaukšanai.
6.14. Tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei. Ja uzskatāt, ka, apstrādājot Jūsu personas datus, pārkāpjam personas datu aizsardzību regulējošus tiesību aktus, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Valsts datu aizsardzības inspekcijai, kas atrodas Blaumaņa iela 11/13-15, Rīga, LV-0312, https://www.dvi.gov.lv/lv/. Visos gadījumos pirms sūdzības sniegšanas sazinieties ar mums, lai kopā varētu atrast piemērotu risinājumu.

7. KĀ IZMANTOJAM SĪKDATNES

7.1.    Mūsu interneta vietnē, līdzīgi kā daudzās citās, arī izmantojam sīkdatnes. Tie ir maza apjoma datu faili, kas tiek ierakstīti Jūsu datorā, kas palīdz mums ātrāk un uzticamāk sniegt saturu. Kad apmeklējat mūsu vietnes vai tās izmantojat, vai izmantojat mūsu pakalpojumus, lietojumprogrammas, rīkus vai paziņojumu pārraides kanālus, mēs vai mūsu pilnvarotie pakalpojumu sniedzēji var izmantot sīkdatnes, kas palīdz mums labāk, ātrāk un uzticamāk apkalpot Jūs, kā arī to darām reklāmas nolūkos.
7.2.    Parasti sīkdatnēs netiek glabāta nekāda informācija, kas varētu tieši identificēt lietotāja identitāti, taču Jūsu personīgā informācija, kuru mēs apstrādājam, var tikt saistīta ar Jūsu datora vai citu iekārtu izmantošanu, tostarp ar interneta vietņu pārlūkošanu un citu ar sīkdatņu palīdzību iegūto un uzglabājamo informāciju.
7.3.    Trīs Jūsu sīkdatņu pārvaldīšanas veidi:
7.3.1.    Ārējie avoti;
7.3.2.    Pārlūka iestatījumi;
7.3.3.    Mūsu interneta vietnes sīkdatnes.
7.4.    Trešo pušu interneta vietnes
7.4.1.    Mēs varam sadarboties ar trešajām pusēm (parasti sauktām par pakalpojumu sniedzējiem), kurām ar mūsu atļauju ir iespēja interneta vietnēs vai mūsu pakalpojumu sniegšanu vietās, lietojumprogrammās un rīkos izvietot trešo pušu sīkdatnes. Šo pakalpojumu sniedzēji mums palīdz kvalitatīvāk, ātrāk un uzticamāk apkalpot Jūs.
 7.4.2.    Lūdzam ņemt vērā, ka trešo pušu sīkdatnēm tiek piemērota trešo pušu privātuma politika, tāpēc mēs neuzņemamies nekādu atbildību par trešo pušu sīkdatņu privātuma noteikumiem.

8. BĒRNU PERSONAS DATU APSTRĀDE

8.1.    Mūsu interneta vietnē sniegtie pakalpojumi ir paredzēti tikai personām, kuras ir vecākas par 14 gadiem. Atsevišķās lojalitātes programmās vai konkursa nosacījumos var būt paredzēta cita, augstāka,  minimālā dalībnieku vecuma robeža. Tiešā mārketinga ziņojumiem var piekrist tikai personas, kas ir sasniegušas 18 gadu vecumu.
8.2.    Ja mums būs pamatotas šaubas, ka apstrādājam to personu datus, kuras ir jaunākas, nekā ir norādīts šajā daļā, mēs dzēsīsim šos personas datus no datu bāzēm.

9. PRIVĀTUMA POLITIKAS IZMAIŅAS

9.1.    Mēs periodiski varam mainīt šo Privātuma politiku, lai tā atspoguļotu, kā apstrādājam Jūsu personas datus.
9.2.    Veicot ievērojamas izmaiņas, par to paziņosim interneta vietnē vai ar citiem attiecīgiem saziņas līdzekļiem, piemēram, pa e-pastu, lai Jūs varētu pārskatīt šīs izmaiņas, pirms turpināt izmantot mūsu interneta vietni.

10. KĀ SAZINĀTIES AR MUMS

10.1. Mēs vienmēr vēlamies uzklausīt savu klientu atsauksmes, kā arī esam gatavi atbildēt uz jautājumiem, kas varētu rasties.
10.2. Nevilcinieties sazināties ar mums, ja:
10.2.1. ir kādi jautājumi vai atsauksmes saistībā ar šo Privātuma politiku;
10.2.2. vēlaties, lai mēs pārtrauktu izmantot Jūsu personas datus;
10.2.3. vēlaties izmantot Privātuma politikā norādītās savas tiesības vai iesniegt sūdzību;
10.3. Jūs varat sazināties ar mums pa e-pastu: info@goodstore.lv

0
Pirkumu grozs
Pirkumu grozs ir tukšsReturn to Shop